چرا چنين وضعيتي رخ مي‌دهد؟


راحت شدن – و راحت ماندن – در تخت‌خواب ممكن است يكي از بزرگترين چالش‌هاي شما در طول حاملگي باشد، به خصوص اگر عادت به خوابيدن بر روي شكم يا پشت خود داريد. هر دوي اين وضعيت‌ها در زمان حاملگي مشكل ايجاد مي‌كند. در طول سه‌ماهه‌ي نخست حاملگي‌تان، سينه‌هاي شل و آويزان ممكن است مانع از خوابيدن شما روي شكم شود، و با بزرگ‌شدن شكم‌تان، خوابيدن روي شكم مي‌تواند به شكلي فزاينده ناراحتي ايجاد كند.
خوابيدن به پشت موجب مي‌شود كه تمامي وزن رحم ‌روي كمر، روده‌ها، و سياه‌رگ زيرين (سياه‌رگي كه خون را از قسمت تحتاني بدن به قلب مي‌رساند) بيافتد. همچنين خوابيدن به پشت مي‌تواند احتمال ابتلا به كمر‌درد و هموروئيد، سوء هاضمه، و تنفس و جريان خون ضعيف را افزايش دهد. به پشت خوابيدن در سه‌ماهه‌ي دوم و سوم حاملگي همچنين مي‌تواند موجب ايجاد تغييراتي در فشار خون شود. در مورد برخي زنان، اين وضعيت خوابيدن مي‌تواند باعث افت فشار خون شود كه موجب ايجاد حس مور مور شدن در آنها خواهد شد؛ زنان ديگر ، با افزايش ناخواسته‌اي در فشار خون روبرو خواهند شد.

چه‌كار مي‌توان كرد ؟


در طول نيمه‌ي نخست حاملگي، تمرين خوابيدن روي سمت چپ بدن در هر فرصتي مي‌تواند مفيد باشد. اين حالت خوابيدن با به حداكثر رساندن جريان خون و مواد غذايي به سمت جفت براي نوزاد مفيد خواهد بود. اين كار همچنين به حذف بهينه‌ي مواد و مايعات دفعي از نوزاد توسط كليه‌ي شما كمك مي‌كند، و در نتيجه احساس خارش را در مچ پا، پا و دستان شما كاهش مي‌دهد. خوابيدن بر روي سمت راست بدن نيز مفيد است. احتمالاً تنوعي از خوابيدن به سمت چپ و راست را براي راحتي بيشتر برخواهيد گزيد. (اگر شب‌ها از خواب مي‌پريد و پي مي‌بريد كه روي شكم يا پشت‌تان خوابيده‌ايد، نگران نباشيد – هيچ آسيبي به نوزاد نزده‌ايد. تنها به بغل بچرخيد.)
بسياري از زنان حامله به اين طريق در تخت‌خواب احساس راحتي مي‌كنند: به سمت چپ خود بخوابيد و زانو‌هاي خود را جمع كنيد، و بالشي ميان زانو‌هايتان قرار دهيد. ديگر بالش‌ها را زير شكم و پشت كمرخود مرتب كنيد و تا احساس راحتي و امنيت بيشتري داشته باشيد. مي‌توانيد از بالش‌‌هاي مخصوص حاملگي به اين منظور استفاده كنيد، گرچه ممكن است پي ببريد كه بالش‌هاي معمولي براي اين‌كار به همان اندازه مناسب هستند. اگر از تپش قلب يا تنگي نفس رنج مي‌بريد، آزاد كردن قسمت بالاي بدن‌تان نيز مفيد خواهد بود. در سومين سه‌ماهه‌ي حاملگي، پوشيدن يك سينه‌بند مخصوص خواب و كمربند حاملگي مي‌‌تواند موجب احساس امنيت بيشتر در مورد سينه‌ها، شكم و كمر شما گردد.
توصيه‌ي نهايي: اگر خوابيدن به بغل فشار زيادي روي باسن شما وارد مي‌كند، يك تشك خوش‌خواب اسفنجي نرم بخريد. لايه‌اي كه به شكل جعبه‌ي تخم‌مرغ است روي خوش‌‌خواب و زير ملافه و خوش‌خواب معمولي قرار مي‌گيرد تا بر ميزان راحتي شما و جريان هوا كمك كند، و اندازه‌هاي مختلف دارد.