اين سندرم چيست و چرا به وجود مي‌آيد ؟


اگر احساس مي‌كنيد كه نياز داريد مدام در تختخواب غلت بزنيد، تا احساس خارش، مورمور شدن و سوزش در اعماق پاي خود را آرام كنيد، به احتمال قوي به سندرم پاهاي خسته دچار شده‌ايد. برخي محققان تخمين مي‌زنند كه تا 20 درصد از زنان حامله در آخرين ماه‌هاي حاملگي خود با اين مشكل مواجه مي‌شوند، در حالي كه ديگران معتقدند اين سندرم شيوع كم‌تري دارد.
معمولاً در زمان استراحت بيشتر با علائم اين سندرم برخورد خواهيد كرد، به خصوص دقيقاً پيش از زمان به خواب رفتن يا آنگاه كه به مدت طولاني نشسته باشيد، مثلاً وقتي كه در سينما هستيد و يا وقتي به مدت طولاني رانندگي كرده باشيد. اغلب اوقات، اين احساس را در پاهايتان خواهيد داشت، ولي برخي زن‌ها در دست‌هاي خود نيز احساسي مشابه دارند.
تكان دادن مفاصل آرامشي سريع را در پي خواهد داشت، ولي متاسفانه تنها آرامشي موقت است. به محض اينكه بنشينيد يا دراز بكشيد اين احساس بازخواهد گشت. پاهاي خسته‌ي شما حتي ممكن است شما را از خواب بيدار كنند.
اگر اين علائم شب‌هاي متوالي مزاحم خواب شما شوند، ممكن است با خستگي شديدي مواجه شويد. خبر خوب آنكه اگر سندرم پاهاي خسته‌ي شما در زمان حاملگي آغاز شده باشد، به احتمال زياد دو تا چهار هفته پس از زايمان به كل ناپديد خواهد شد.
نظريه‌هاي متعددي در مورد علت ايجاد اين سندرم در زنان حامله وجود دارد. كمبود آهن، كمبود فولات (ويتامين ب)، تغييرات هورموني، و تغييرات جريان خون همگي عوامل محتمل ايجاد اين سندرم هستند.
تحقيقات اخير نشان داده است كه ممكن است اين وضعيت در اثر نرسيدن آهن كافي به سلول‌هاي مغزي زنان پديد آيد. به نظر مي‌رسد كه برخي داروها، مثل آنتي‌هيستامين‌ها در داروهاي مختلف سرماخوردگي و حساسيت، براي برخي افراد بدتر باشد. تقريباً نيمي از تمامي بيماران  در خانواده خود سابقه اين وضعيت را داشته‌اند.
در برابر اين بيماري چه مي‌توان كرد ؟


گرچه داروهايي براي درمان اين سندروم وجود دارد، اغلب آنها براي دوران حاملگي توصيه نمي‌شوند. در مقابل، از ماما يا دكتر خود بپرسيد كه آيا مي‌توانيد از مكمل‌هاي آهن استفاده كنيد يا نه. آهن برخي اوقات مي‌تواند اين سندروم را درمان نمايد، حتي در زناني كه به نظر نمي‌رسد دچار كمبود آهن باشند.
كشيدن پاها، ماساژ، استفاده از كيسه‌هاي آب سرد و گرم، حمام آب ولرم يا خنك، يا انجام نرمش‌هاي آرام‌كننده براي بعضي زنان مفيد واقع مي‌شود. از كافئين و آنتي‌هيستامين دوري كنيد، زيرا مي‌توانند موجب بدتر شدن علائم بيماري شوند.
در نهايت، از دراز كشيدن در تخت‌خواب براي كتاب‌خواندن يا تماشاي تلوزيون پيش از خواب خودداري كنيد، زيرا هرچه بيشتر ثابت دراز بكشيد، علائم سندرم بدتر خواهد شد. در مقابل، تنها زماني به تخت‌خواب برويد كه واقعاً براي خواب آماده‌ايد.