كودك اكنون با سرعت حيرت آوري در حال رشد و يادگيري است. هر پيشرفتي را كه ديديد با صداي بلند تشويق كنيد.اين كار به فرزندتان كمك مي كند كه باور كند آنچه دارد انجام مي دهد كار بزرگي است.كودك در اين سن چگونه بازي مي كند؟

-         او مي تواند بدون نياز به كمك بايستد و در كنار مبلمان سينه خيز برود.

-         من من هاي او كم كم به حرف زدن تبديل مي شوند.

-         او مي تواند خود را بالا كشيده و با تعادل بنشيند.

-         او درك مي كند كه اشياء كوچك تر در اشيائ بزرگ تر جا مي شوند.

-         او مي فهمد كه نه به چه معناست اما خيلي مايل است كه در مقابل آن مقاومت كند.

-         او مي تواند به يك يا دو دستور عمل كند.اسباب بازي هاي متناسب با اين سن:1-اسباب بازي هاي ورزشي

با راه افتادن، بچه ها از اينكه مهارت هاي جديد خودشان را حين حركت به كار ببندند خوشحال مي شوند. اسباب بازي هاي ورزشي مانند فوتبال، بسكتبال و بازيهاي ديگر (مخصوص بچه ها)به كودك اين شانس را مي دهند كه بگيرد، غلت دهد، پرتاب كند و مهارت هاي محرك را تمرين كنند و ضمنا از اعتماد به نفسي كه در اثر تشويق هاي شما و پدرش در او ايجاد مي شود لذت ببرد.

با نام بردن رنگ هاي مختلف  اسباب بازي قدرت تشخيص رنگ را هم در او تقويت كنيد: "توپ آبيو ببين. مي توني اونو توي اون لوله قرمز بذاري؟ بذار حالا توپ سبزو برداريم".

يك بازي نوبتي بسازيد. حين انجام يك بازي مثلا بسكتبال، شما يك سبد بسازيد و بعد بگوئيد او يك سبد بسازد. به اين ترتيب شما شروع به ايجاد يك درك اوليه از نوبت دهي مي كنيد و اين مهارتي است كه كودك وقتي بعد ها با بچه هاي ديگر بازي مي كند بايد آن را بداند.ببينيد آيا كودك دوست دارد كه كاملا ياد بگيرد كه اسباب بازي چگونه كار مي كند. بگذاريد با سرعت خودش بازي كند تا بتواند آن را بررسي كرده و مورد آزمايش قرار دهد اما اگر احساس مي كنيد كه زمان آن رسيده كه حركت جديدي به بازي اضافه كنيد، اين كار را انجام بدهيد.ابتدا ممكن است كودك براي مثال فقط بداند كه توپ داخل و پايين و خارج مي رود اما به اينكه از كجا مي آيد توجهي نكند. توجه او را به اين موضوع هم  جلب كنيد و با گفتن چيزهايي مانند "ببينيم توپ از كجا بيرون مياد...واي از اينجا اومد"، او را هيجان زده كنيد. با اين كار به او كمك مي كنيد فكر كند.2-اسباب بازي هاي اتصال به همكودك شما دست هاي ماهرتري پيدا كرده و مشتاق است كه  ازآنها استفاده كند. اسباب بازي هائي كه بايد آنها را به هم چسباند و جدا كرد به خوبي اين نياز را بر آورده مي كنند.

معمولا اين اسباب بازي ها صدا دار هستند.به كودك نشان دهيد كه چگونه دانه ها يا زنجيرها هنگامي كه آنها را از هم جدا مي كنيد صداي جالب توليد مي كنند. اين به او كمك مي كند كه صداها را به منبعشان ارتباط دهد.

الگوهاي بينايي را تغيير داده تا علاقه كودك به اسباب بازي را تحريك كرده و چيزي را براي جستجو به او داده باشيد. وقتي اسباب بازي را را به حالت اوليه برمي گرداند، رنگهاي قسمتهاي مختلف را نشانش دهيد :يك قسمت  قرمز،يك قسمت آبي و يا رنگ هاي ديگر.

به او نشان دهيد كه چگونه مثلا واگن هاي قطار به هم وصل شده اند و به او كمك كنيد تا بارها و بارها آنها را از هم جدا كند. در اين سن كمي سخت است كه كودك بتواند به تنهائي قطعات را به هم متصل كند، اما سعي كردن هم خودش تمرين مهمي براي هماهنگ شدن چشم و دست است.3-اسباب بازي هائي كه به هماهنگي چشم و دست كمك مي كننداسباب بازي هاي گرفتن و دادن به كودك تجربه حل مساله و لذت موفقيت را مي دهند. از اين اسباب بازي ها براي يادگيري زبان استفاده كنيد: درباره رنگ ها و شكل ها صحبت كنيد و مفاهيمي مانند بزرگ تر و كوچك تر و بالا و پايين را به او ياد آوري كنيد. همچنين، با استفاده از  كلمات حين بازي با اسباب بازي ، به او كمك خواهيد كرد كه مفاهيم پشت مكالمات را ياد بگيرد.

"بعد از اين چي بايد بياد؟" با قراردادن قطعات يك اسباب بازي روي كف اتاق، به حالتي كه بزرگترين قطعه در يك طرف و كوچكترين قطعه در طرف ديگر باشد، مفهوم دنباله( توالي) را به او بفهمانيد. آنها را در امتداد يك خط راست قرار بدهيد، طوري كه كودك به آساني بتواند ببيند كه قطعات چگونه از كوچك ترين به بزرگ ترين تبديل مي شوند. اول از بزرگ ترين و كوچك ترين شروع كنيد و كم كم اندازه هاي مياني را هم به او ياد بدهيد. به او فرصتي هم بدهيد كه چيزهائي را خودش كشف كند.اين كار او را بسيار خوشحال مي كند.4- تاب بازيعلاوه بر امكان بيشتر كشف دنياي بيرون،تاب بازي فرصت خوبي است براي اينكه به كودك كمك كنيد كه بين كلمات و معني آنها ارتباط برقرار كند(جلو/عقب، بالا/پايين و غيره) و جهت ها را ياد بگيرد.

اكثر زمان بازي را با آواز خواندن بگذرانيد و  آوازهايي بخوانيد كه هر دوي شما از آن لذت مي بريد. زمان تاب بازي موقع خوبي براي خواندن آوازهاي آرامش بخش كودكانه است كه همراه با حركت عقب يا جلو ،او را آرام هم مي كنند. ارتباط دادن آهنگ و حركت ،يادگيري كودك را تقويت مي كند. سعي كنيد تماس چشمي هم برقرار كنيد، طوري كه بتوانيد قيافه و لبخند همديگر را ببينيد.

با او درباره حركت صحبت كنيد: "تو داري جلو و عقب ميري" يا "تو داري بالا و پايين ميري". با صداي بلند دفعات عقب و جلو رفتنش را بشماريد.ضمنا،به او چيزهاي مختلف در حياط يا پارك را نشان دهيد و اسم آنها را بگوئيد.

با بزرگتر شدن كودك از اين زمان براي آموزش دادن اصول  ايمني هم  استفاده كنيد. مثلا برايش توضيح دهيد كه خيلي نزديك شدن به تاب يا دويدن در مقابل يا پشت آن وقتي كه بقيه بچه ها دارند بازي مي كنند،خطرناك است.5-اسباب بازي هاي هل دادني و كشيدنيبه محض اينكه كودك بتواند تعادل خود را حفظ كند، اسباب بازي هاي هل دادني و كشيدني به او اين انگيزه را مي دهد كه سعي كند كار هاي جديدي را امتحان نمايد.

راه رفتن به افزايش اعتماد به نفس كمك مي كند و بچه هاي تازه راه افتاده دوست دارند  وسايل خودشان را هر جا كه مي روند با خودشان ببرند.او را  تشويق كنيد در يك مسير كوتاه اسباب بازي اش را با خودش بياوردتا ياد بگيرد همزمان با راه رفتن تعادلش را هم حفظ كند. اينكه او بتواند وسايل يا اسباب بازي هاي خودش را حين راه رفتن همراه بياورد به او يك احساس غرور و سربلندي مي دهد !.

به او نشان دهيد چگونه با تغيير روش فشار دادن مي تواند باعث تغيير صدا و صحبت اساب  بازي اش شود: " آروم فشارش بده....حالا تندتر . تو داري سازميزني"به ياد داشته باشيد كه استفاده از كلمات همراه با كارهائي كه مي كند، به كودك كمك مي كند تا ارتباط بين كلمات و مفاهيم را بفهمد.

در اسباب بازي هاي برقي بعد از تمام شدن بازي آنها را از برق بكشيد. كودك از تقليد رفتارتان و كمك كردن به شما هنگام تميزكاري هاي بعد از بازي، لذت مي برد.6-تلفن اسباب بازيتقليد كلمات و اصطلاحات به بچه ها كمك مي كند تا بيشتر ياد بگيرند. تلفن هاي اسباب بازي با فراهم كردن امكان مكالمه دوطرفه براي تشويق حرف زدن عالي هستد ضمن اينكه بچه ها را بسيار سر گرم مي كنند.

او را تشويق كنيد تا از خودش مكالمه بسازد يا مثلا به عروسك ها و حيواناتش زنگ بزند.

او دلش مي خواهد دكمه ها را فشار داده و صداهاي از قبل ضبط شده را بارها و بارها بشنود، به او اجازه دهيد اين كار را انجام دهد. اين كارها باعث مي شود در ذهن او اين مفهوم ايجاد شود كه كاري كه او دارد انجام مي دهد باعث اتفاق افتادن چيز ديگري مي شود.

حين بازي ، مفهوم اعداد روي تلفن را هم به او ياد آوري كنيد.

تلفن هاي اسباب بازي براي آموزش مفهوم شماره تلفن ،طريقه شماره گيري و روش هاي مؤدبانه جواب دادن به تلفن هم مناسب هستند.