ناهيد خدا كرمي عضو هيئت علمي مامايي ايران افزود: در هنگام بارداري به دليل افزايش حجم رحم فشار مستقيم به ستون فقرات وارد مي شود كه گودي كمر زنان باردار در اين دوران افزايش مي يابد.
وي گفت: در چند روز اول پس از زايمان بازگشت رحم به حالت طبيعي با انقباضاتي همراه است كه به صورت كمردرد و دل درد خود را نشان مي دهد.

خداكرمي تصريح كرد: براي جلوگيري از كمردرد ها از هفته 20 بارداري به مادران آموزش داده مي شود كه در وضعيت هايي قرار بگيرند كه فشار كمتري به ستون مهره وارد شود.

وي با بيان اينكه پس از زايمان نيز ورزش هايي را براي مادر آموزش مي دهيم، اظهار داشت: شير دادن مادر به نوزاد در كاهش كمردرد هاي پس از زايمان موثر است.

خداكرمي با بيان اينكه تمرينات ورزشي و كششي بعد از زايمان را توصيه مي كنيم كه بايد تحت نظر يك پزشك متخصص انجام شود، گفت: بايد توجه داشت كه بعضي از حركات ورزشي در دوران بارداري و پس از آن مضر است.

وي خاطرنشان كرد: پس از زايمان حتي الامكان مادران پس از زايمان از داروهاي مسكن كمتر استفاده كنند زيرا هر دارويي در شير مادر ترشح شده و براي نوزاد مضر است.