محققان دانشگاه پنسيلوانيا با انجام يك مطالعه دريافتند، مادران افسرده و مضطرب احتمالا به خاطر نگراني‌هاي مداوم خود، خواب نوزادشان را مختل مي‌كنند.

اين امر به خاطر اين است كه نگراني و اضطراب اين مادران موجب مي‌شود وقتي نوزاد خواب است آنها را بلند كرده و غذا دهند. اين مادران بيشتر به خاطر آرامش عاطفي خود و نه فرزندشان، شب هنگام نوزاد را از تختش خارج كرده و به محل خواب خود مي‌برند.

داگلاس تتي مجري اين تحقيقات مي‌گويد اين مطالعه نشان دهنده تاثيرات افسردگي مادر در شب هنگام بر خواب نوزاد است.

اين مادران اغلب نوزاد را به محل خواب خود مي‌برند چرا كه نگرانند به غذا نياز داشته باشد و يا شايد احساس ناراحتي كند.

به گفته محققان مشكلات خواب اغلب تاثيراتي فراتر از اوان كودكي دارد و مي‌تواند تاثير منفي بر جنبه‌هاي مختلف رشد از جمله عاطفي، رفتاري و عملكرد تحصيلي داشته باشد.