محققان انگليسي دريافتند مردان سيگاري DNA آسيب ديده را به فرزندان خود منتقل مي كنند و خطر ابتلا به سرطان را در بين آنها افزايش مي دهند.

به گزارش ديلي ميل، دانش پ‍ژوهان دانشگاه بردفورد دريافتند سيگار كشيدن به DNA پدر آسيب وارد مي كند و اين ژن هاي آسيب ديده مي تواند به فرزندان آنها منتقل شود.

اين امر خطر ابتلا به سرطان هاي كودكي به وي‍ژه سرطان خون (لوسمي) را در بين فرزندان افزايش مي دهد.

به گفته دايانا آندرسون از مجريان اين طرح ، از آن جا كه يك سلول اسپرم با توانايي بارورسازي، سه ماه طول مي كشد تا كاملا رشد كند، پدران بايد 12 هفته پيش از لقاح سيگار خود را ترك كنند.

سيگار كشيدن پدران در زمان نزديك به لقاح مي تواند موجب بروز تغييرات ‍ژنتيكي در فرزندان شود.اين تغييرات مي تواند خطر ابتلا به سرطان را در آنها افزايش دهد.

در همين حال دانشمندان دانشگاه گلاسكو نيز دريافتند مرداني كه زياد چاي مي نوشند نيز خطر ابتلا به سرطان را در خود افزايش مي دهند.

آنها دريافتنند مرداني كه روزانه هفت فنجان و يا بيشتر چاي مي نوشند 50 درصد بيشتراز آنهايي كه روزانه سه فنجان يا كمتر چاي مي نوشند در خطر ابتلا به سرطان پروستات قرار دارند.

اين هشدار پس از آن اعلام شد كه محققان سلامت بيش از 6 هزار مرد را به مدت 40 سال بررسي كردند.