واقعيت اين است كه كودك معمولا قبل از 5 تا 6 سالگي نميتواند بخواند. محققان معتقدند در اغلب بچه ها تا اين سن هنوز ارتباطات عصبي مغز آنقدر رشد نكرده اند كه آنها قادر باشند حروف چاپ شده را كه ازنظر شان تصوير هستند در مغز تبديل به علائم معني داري كه ميشناسند كنند و با سر هم كردن آنها در ذهنشان كلمه بسازند. بعضي از كودكان اين كار را زود شروع ميكنند اما اغلب آنها در اين سن ،كتاب را فقط در دست ميگيرند.

تا آن زمان،بهترين روش آماده كردن كودك براي خواندن اين است كه كتاب را به او نشان دهيد و كاري كنيد كه درك كند كتاب چيز مهمي است كه در عين حال داستانهاي هيجان انگيز هم دارد و ميتوان با آن تفريح كرد . موثرترين روش براي عادت دادن او به خواندن، اين است كه براي او كتاب بخوانيد.در حدود شش ماهگي كودك از كتابهاي ساده اي كه در آن تصوير و علامت هاي مختلف است لذت مي برد. بين يك تا دو سالگي متن هاي قافيه دار كه تكرار ميشوند برايش جذابند و بين دو تا سه سالگي ،متن هاي بيشتري كه داستانهاي ساده و كوتاه دارند توجهش را جلب ميكنند.سعي كنيد در زماني كه كتاب را برايش مي خوانيد آن را طوري نگهداريد كه به سادگي تصاويرش را ببيند و هر جاي داستان كه توجهش را جلب كرد،تصوير مربوط به آن قسمت را با اشاره به او نشان دهيد.

كتابهاي آموزش حروف الفبا از اين نظر كه حرف را جداگانه نشان ميدهند مفيد هستند و كودك را آماده ميكنند كه حدود سه سالگي بتواند حروف مربوط به اسم خودش را بشناسد.

تعداد زيادي از كودكان نوپا ميتوانند علامتها و لوگو هاي اطرافشان را بشناسند.همچنين،خوب است كه وقتي از كنار سوپر ماركت يا مغازه اي كه به آن علاقه دارد رد ميشويد نام آن را برايش بخوانيد. ثابت شده است  اين يك روش موثز در آموزش است و كودك ياد ميگيرد كه آن حروف يا علائم احساس خوبي به وجود مي آورند.

زماني كه در طول داستان خواندن فرزندتان به تصاوير نگاه ميكند،آنها را دنبال ميكند و تشخيص ميدهدكه كلمات چاپ شده از حروف تشكيل شده اند، ميتوانيد مطمئن باشيد كه در مسير درست يادگيري قرار گرفته است.