ما اغلب گمان مي كنيم تصميم به بازگشت به كار،بعد از تولد نوزاد ، بايد بر اساس وضعيت مالي خانواده باشد اما فاكتورهاي ديگري هم وجود دارند كه به دليل اثري كه بر شغلتان در آينده دارند بايد در نظر گرفته شوند.

اگر امكانات مالي مناسبي داريد ،تصميم گيري در مورد ماندن در خانه يا برگشت به كار چندان سخت نيست اما براي اغلب افراد چنين نيست و گاهي والدين مجبور به صرفه جوئي هاي اقتصادي يا حتي نقل مكان به خانه اي ارزان تر مي شوند زيرا خوب نگهداري كردن از نوزاد هزينه سنگيني دارد و شايد مستلزم اين باشد كه والدين از مسافرت ،خريد ماشين يا خريد خانه تا مدتها صرف نظر كنند. به همين دليل است كه والدين گاهي ترجيح مي دهند با ماندن در خانه كمي از اين هزينه ها بكاهند.

يكي از مشكلات ماندن مادر در خانه اين است كه ممكن است مادر از طرف همكاران تحت فشار قار كيرد.واقعيت اين است كه اجتماع ما براي مادري كه در خانه است ارزش كمتري قائل است و كار كردن در بيرون از منزل، در اكثر مواقع مهمتر شناخته مي شود (و به همين دليل است كه بيشتر مادران نهايتا با رسيدن سن كودك به دو سالگي به كار برميگردند) اما واقعيت اين است كه نگهداري از كودك در خانه و چشم پوشي از در آمد، بسيار سخت تر از بيرون رفتن و كار كردن است.

ضمنا گاهي تصميم گيري در اين مورد بر اساس توصيه نزديكان فاميل و به خصوص ،تجربه خود والدين از كودكيشان صورت مي گيرد.خيلي از اوقات پدر و مادر حاضر نيستند فداكاري هائي كه والدين خودشان برايشان كرده اند را براي فرزندشان انجام دهند .ضمنا ،اگر مادر شما در عين حال كه كار ميكرده است به امورات منزل و شما هم رسيدگي ميكرده،احتمالا تمايلتان به اينكه به همان روش زندگي كنيد بيشتر از كسي است كه مادر خانه دار داشته است.

مسئله مهم ديگر اين است كه تعداد زيادي از مادراني كه در خانه ميمانند،از اينكه مجبور مي شوند از همسرشان در خواست هاي مالي داشته باشند ناراضي هستند و تمايل دارند هر زمان كه لازم شد،بتوانند از نظر مادي مستقل باشند به خصوص كه با بالا رفتن آمار طلاق ،اين عدم اطمينان به آينده بيشتر مي شود زيرا گاهي مادر مجبور به نگهداري كودك به تنهائي،پس از جدا شدن از همسر مي شود.

فاكتور مهم ديگر در تصميم گيري ،امكاناتي است كه در خانواده هر يك از والدين وجود دارد.گاهي يك فرد قابل اطمينان فاميل با قبول نگهداري از كودكتان مي تواند زمينه بازگشت شما به كار را فراهم كند.

همچنين، اينكه شما چقدر تمايل به پيشرفت شغلي داريد ميتواند عامل تعيين كننده باشد. در مورد مشاغلي كه امكان كار پاره وقت يا پاس شير به مادر ميدهند ،مشكل خاصي نيست اما گاهي شرايط سخت تر است و پيشرفت كاري يا مشمول پاداش و تسهيلات شدن شما ،مستلزم حضور مداوم و بدون غيبت سر كار است. در اين جا ماندن در خانه قطعا آينده كاريتان را تحت تاثير قرار مي دهد و بهتر است از ابتدا اين موضوع را بدانيد.

مسئله ديگري كه وجود دارد،مادران سرپرست خانواده هستند. براي چنين مادراني ،بودن در اجتماع و تماس هر روز با همكاران، بسيار لازم است. در خانه ماندن چنين مادراني كم كم  منجر به منزوي شدن و گاهي عادات وسواسي مي شود .چنانچه اين موضوع شامل حال شما مي شود، تصميم گيري سخت تر مي شود زيرا در عين حال بايد نيازي كه كودك به وجودتان دارد را هم در نظر بگيريد.