آيا به عشق در نگاه اول اعتقاد داريد؟ اين همان چيزي است كه بعد از ديدن نوه تان ،برايتان اتفاق مي افتد. اولين گريه او ،شما را به اين فكر  مي اندازد  كه چه معجزاتي در جهان آفرينش وجود دارد.

همين احساس، اولين رابطه عاطفي دو طرفه بين شما را شكل مي دهدو  چنانچه بعدها هم با او در تماس باشيد خواهيد ديد كه نسبت به مادر بزرگها يا پدر بزرگهاي ديگر چقدر بيشتر نسبت به نوه تان (و او به شما) احساس داريد.

پيش از رفتن به بيمارستان يك نكته را به خاطر داشته باشيد: حالا نوبت مادر است كه بيشترين سهم را از كودك داشته باشد،به خصوص كه شير دادن اين امكان را بيشتر مي كند.بنابراين عجله نكنيد و سعي كنيد دختر يا عروستان را درك كنيد. آنچه مادر در اين مرحله از شما انتظار دارد،كمك در زمينه هاي ديگر،مانند رسيدگي به غذا و يا نظافت خانواده است. ممكن است سخت باشد كه حالا خودتان را كمي دور نگه داريد اما خيلي زود نوبت يه شما مي رسد و مادر حتي با خوشحالي كودك را به شما مي سپارد تا در بغل شما آرامش پيدا كند.

اگر شرايط زندگي به صورتي است كه نميتوانيد نزديك نوه تان باشيد،از مادرش بخواهيد عكس شما را به او نشان دهد.بچه ها از ديدن چهره خيلي لذت مي برند و اين باعث مي شود هميشه از شما خاطره خوشايندي در ذهنش داشته باشد. كار ديگري كه مي توانيد بكنيد اين است كه يك  روسري يا هر لباسي كه داريد و عطري دارد كه هميشه استفاده ميكنيد ،در دسترسش بگذاريد. هر زمان كه او شما را ببيند ،بوي لباسي كه به تن داريد او را به ياد خاطره اي كه از عطر مربوط به شما دارد مي اندازد.يك كار جالب ديگر اين است كه يك سي دي يا نوار كه با لالائي با صداي خودتان و آهنگ هاي مخصوص كودكان پر شده برايش بفرستيد و هر وقت تلفني با او صحبت مي كنيد يا از نزديك او را ديديد برايش آنها را زمزمه كنيد. اين باعث مي شود او شما را يك دوست "خاص" بداند كه از بقيه دوستانش متفاوت است.