آسیب‌شناسی یا پاتولوژی (به انگلیسی: Pathology)‏

آسیب‌شناسی یا پاتولوژی (به انگلیسی: Pathology)‏ شاخه‌ای از علم پزشکی است که در خصوص تاثیر بیماریها و آسیب‌ها در سطح بافتی و سلولی بحث می‌کند و شامل مطالعه فرایند بیماری در یک اندام یا تمامی بدن برای شناخت ماهیت و علت‌های آن است. در شرایط عملی آسیب‌شناسان با بافت‌برداری از مناطق آسیب دیده یا بررسی بافت‌های ارسال شده توسط پزشکان به تشخیص عامل بیماری‌زا کمک می‌کنند.

آسیب‌شناسی امروزه از تخصص‌های رشته پزشکی است و به قدری گسترده شده است که در حوزه‌های دیگر علم نیز مصطلح شده‌است؛ مانند آسیب‌شناسی فرهنگی.

آسیب شناسی دهان (به انگلیسی Oral Pathology) شاخه ای از علم پزشکی و در زمره رشته های تخصصی دندانپزشکی است و در آن به بررسی بیماریها و اختلالات فکین و دندانها پرداخته میشود.