آندرولوژی

آندرولوژی یک تخصص پزشکی است که با سلامت جنس مرد سر و کار دارد، به خصوص بیماریهای دستگاه تولید مثل مردان و مشکلات مجاری ادراری که منحصر به مردان هستند. این رشته به طور مجزا اولین بار در اواخر دهه ۶۰ میلادی مطرح شد. اولین ژورنال تخصصی این رشته در آلمان به نام German periodical Andrologie از سال ۱۹۶۹ منتشر شده است. این رشته در دانشگاههای ایران به طور مجزا از پزشکی مجاری ادراری تدریس نمی شود.