پیرپزشکی (به انگلیسی: Geriatrics)‏

پیرپزشکی (به انگلیسی: Geriatrics)‏، فوق تخصصی از پزشکی داخلی است که بر مراقبت‌های بهداشتی از افراد سالخورده تمرکز دارد. هدف آن بهبود سلامت با پیش‌گیری و درمان بیماری‌ها و ناتوانی‌ها در بزرگسالان سالخورده است. هیچ سن مشخصی که در آن بیماران تحت مراقبت یک پیرپزشک قرار بگیرند وجود ندارد، در عوض تصمیم این موضوع با توجه به نیازهای فردی بیمار و در دسترس بودن متخصص تعیین می‌شود.

پیرپزشکی، که مراقبت از افراد سالخورده است، با پیری‌شناسی که مطالعهٔ خود فرایند ساخوردگی است، تفاوت دارد.