بیماری عفونی یا بیماری واگیردار یا بیماری مسری

بیماری عفونی یا بیماری واگیردار یا بیماری مسری (به انگلیسی: Infectious diseases یا transmissible diseases یا communicable diseases)‏ به بیماری گویند که توسط عفونت منتقل و علائم و نشانه‌های بیماری ظاهر شود. این عفونت می‌تواند توسط ویروس، باکتری، قارچ، تک‌یاختگان یا انگل ایجاد شود.