دستورالعمل فنی دستگاه الکترولیت آنالایزر

 

1- هدف

هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه الکترولیت آنالایزر کمپانی AUDICOM مدل AC 9800 برای اندازه گیری سدیم ، پتاسیم، کلسیم یونیزه و کلر به روش ISE می باشد.

2- دامنه کاربرد

اين دستورالعمل در بخش بیوشیمی كاربرد دارد.

3- مسؤليت اجرا

مسؤليت اجراي اين روش اجرايي با کارمندان فنی بخش بیوشیمی و مسئول تضمین کیفیت مي باشد.

4- تعاريف

ندارد.

5- شرح اقدامات

اصول :

بر اساس Ion Selective Electrode می باشد. در این دستگاه بر خلاف دستگاههای ISE دیگر از الکترودهای بدون membrane (از پلی مرهای از جنس خود یون) استفاده می شود.

روش کار:

1- روشن کردن کلید On دستگاه (در قسمت پشت دستگاه واقع شده است)

2- بعد از روشن کردن پیغام Electrode Activation روی نمایشگر ظاهر می شود ، قبل از آنکه آنرا تأیید کنیم مقداری از محلول Activation را داخل کاپ ریخته و داخل Flush Position می گذاریم ، بعد کلید Yes را فشار می دهیم (اینکار برای فعال کردن الکترودهای ISE می باشد).

3- بعد از فعال کردن الکترودها پیغام Sample Pump Calibration بر روی صفحه ظاهر می شود که کلید Yes را فشار می دهیم تا کالیبر شود (2 مرحله کالیبراسیون A و Bدارد و در مرحله سوم کنترل کالیبراسیون A)

باید 3 آیتم برای هر کدام از تستها در محدوده قابل قبول باشد تا دستگاه آماده به کار شود.

4- بعد از کالیبراسیون Main Menu روی صفحه نمایش داده می شود.

5- برای پذیرش بیمار باید وارد گزینه اول یا همان Analysis می شود کلید 1) را فشار داده

6- سئوال می شود: نمونه شما خون می باشد یا ادرار و با گزینه Blood یا همان کلید 1) را فشار می دهیم.

7- سئوال بعدی: Analysis Blood می باشد کلید Yes را فشار می دهیم.

8- بعد شماره سینی را از ما می خواهد که اصولأ شماره 01 می باشد. بعد Yes فشار می دهیم.

9- بعد شماره اولین بیمار را از ما می خواهد که اصولأ شماره 01 می باشد. بعد Yes فشار می دهیم.

10- بعد شماره اولین جایگاه بیمار را از ما می خواهد که بازهم 01 را می زنیم بعد Yes را فشار می دهیم.

11- بعد شماره آخرین جایگاه بیمار را می خواهد که اگر 5 تا بیمار داشتیم شماره آخرین جایگاه را 05 می زنیم ، بعد کلید Yes را فشار می دهیم.

12- شروع به کشیدن نمونه ها و خوانش آنها آغاز می شود.

13- برای بازگشت به منوی قبلی باید از دکمه No استفاده کنیم.

 

Main Menu

1) Analysis 4) Qc

2) Set up 5) Service

3) Calibration 6) Emergency

 

پذیرش بیماران اورژانسی:

برای پذیرش بیمار بصورت اورژانسی کلید Emergency یا شماره 6) را فشار داده ، بعد از ما می خواهد که بیمار اورژانسی را در جایگاه (Stat) ST قرار دهیم ، بعد Yes را فشار می دهیم.

 

کنترل و نگهداری :

برای تعیین دوره زمانی شستشوی دستگاه از دستور زیر پیروی شود:

1- اگر تعداد تستهای انجام شده کمتر از 15 عدد در روز باشد باید هر دو ماه یکبار شستشوی دستگاه انجام شود.

2- اگر تعداد تستهای انجام شده بین 15 الی 30 عدد در روز باشد باید هر ماه یکبار شستشوی دستگاه انجام شود.

3- اگر تعداد تستهای انجام شده بیشتر از 30 عدد در روز باشد باید هر هفته یکبار شستشوی دستگاه انجام شود.

 

برای شستشوی دستگاه باید اقدامات زیر صورت گیرد:

1-

4) Services 2) Maintenance 1) Electrode Deproteinization Main Menu

این Mode برای شستشوی سرنگی که نمونه ها را می کشد استفاده می شود (پروتئین های رسوب داده شده را شستشو می دهید).

2-

4) Services 2) Maintenance 1) Electrode Activation Main Menu

این Mode برای فعال سازی الکترودها استفاده می شود.

3-

4) Services 2) Maintenance 1) Cleaning Probe Main Menu

این Mode برای شستشوی پروب ها می باشد.

برای سه عمل فوق باید محلولهای مربوطه را داخل کاپ ریخته و داخل Flush Position بگذاریم و بعد کلید Yes را فشار می دهیم.

 

سرویس و تعمیر :

ندارد.

ملاحظات ایمنی جهت کار با دستگاه :

1- حتمأ از پریزهای مجهز به Earth استفاده نمائید.

2- برای انجام تست کلسیم حتمأ از کاپهای یکبار مصرف استفاده شود.

3- بهتر است که دستگاه اصلأ خاموش نشود و همیشه در وضعیت Stand By قرار گیرد.