فهرست بیماری‌ها Back to Top

فیلتر
نمایش # 
یبوست یا خشکی مزاج
یرقان یا زردی (به انگلیسی: icterus یا Jaundice)

صفحه18 از18

 فقط با 350 هزار تومان!

09121825339

ویژه:دکتران،بیمارستانها،آزمایشگاهها،شرکت ها،مشاغل و سازمانهای مرتبط

(هزینه بنر ماهیانه فقط 200000 تومان)

(هزینه ثبت در لیست فقط 70000 تومان(یکبار برای همیشه))

شماره کارت:(به نام علی اردکانی - هماهنگی: 09121825339)

6104-3379-4892-2321