کلانژیت یعنی التهاب مجاری صفراوی ناشی از سنگ کلدوک (سنگ در مجاری صفراوی مشترک)که صفرا را از کیسه صفرا به روده کوچک انتقال می‌دهند. این بیماری اغلب ناشی از سنگ کیسه صفرا (کله لیتیاز) بوده و همراه با کله سیستیت(التهاب کیسه صفرا) می‌باشد. علائم این بیماری در اینگونه موارد مشابه کله سیستیت بوده و به دو شکل مزمن (کولیک صفراوی) و حاد (کلانژیت صعودی) دیده می‌شود.

در کلانژیت به خصوص فرم حاد ما عفونت باکتریایی مجاری صفراوی را داریم شایعترین ارگانیسم‌های ایجاد کننده باکتری‌های هوازی گرم منفی روده‌ای مثل ای کلای، کلبسیلا، کلوستریدیوم، باکتروئیدها، آنتروباکتر و استرپتوکوک‌های گروه D هستند.

سپسیس در سیر بیماری کلانژیت یک یافته غالب می‌باشد بنابراین ارزیابی تشخیصی و مداخله سریع در این بیماری ضروری است.

کلانژیت اولیهٔ اسکلروزان

کلانژیت اولیهٔ اسکلروزان primary sclerosing cholangitis یک بیماری غیر شایع است که با التهاب منتشر مجرای صفراوی مشخص می‌شود و به فیبروز و تنگی‌های سیستم صفراوی می‌انجامد. تشخیص کلانژیت اولیهٔ اسکلروزان معمولاً با کلانژیوگرافی آندوسکوپیک پس رونده (ERCP) انجام می‌شود.این بیماری اغلب با کولیت اولسروز همراه است.

درمان همان درمان کله سیستیت است وفقط تاکید بیشتری بر آنتی بیوتیک وسیع الطیف می‌شود. باید متوجه احتمال پانکراتیت نیز بود.