کَفگیرَک (به انگلیسی: Carbuncle) از بیماری‌های پوستی و نوعی آبسه است.

زمانی که استافیلوکوک (باکتری)، فولیکول مو را در سطح عمقی‌تری دچار عفونت کند، باعث ایجاد نوعی بیماری پوستی به نام کورک می‌شود که اگر این عفونت‌ها بیشتر و بزرگ‌تر باشد به آن کفگیرک می‌گویند.کفگیرک بر روی پوست معمولاً ایجاد یک یا چند زخم چرک‌زا می‌کند و باکتری آن واگیردار است و ممکن است به دیگر نقاط بدن شخص یا دیگران سرایت کند.