عوامل خطر آفرین بیماری آلزایمر

آلومینیوم

یکی از جدال آمیزترین و شناخته شده ترین تئوری ها٬ به آلومینیوم مربوط می شود که زمانی که محققان اثر این فلز را بر مغز بیماران مبتلا به آلزایمر پیدا کردند٬ بعنوان یک عامل موثر در بیماری شناخته شد. بسیاری از مطالعات نتوانسته اند که این تئوری را تایید کنند و یا اینکه نتایج بحث برانگیز داشته اند.

آلومینیوم در مقدارهای بالاتر از حد معمول٬ در برخی از مطالعات کالبد شکافی بیماران مبتلا به آلزایمر یافت می شود٬ اما نه در همه ی موارد. شک بیشتر در مورد اهمیت جنس آلومینیوم است که این احتمال وجود دارد که آلومینیوم موجود در برخی از مطالعات، همه از بافت مغز در حال مطالعه نمی آیند. آلومینیوم فلز رایجی در پوسته ی زمین است و مقدار کمی از آن در لوازم خانگی بیشمار و در غذاها یافت می شود. در نتیجه نگرانی این بود که آلومینیوم موجود در رژیم غذایی و موارد دیگر٬ عاملی برای ابتلا به آلزایمر باشد. یک مطالعه نشان داد که افرادی که داروی ضد تعرق و ضد اسید معده٬ که دارای آلومینیوم است٬ استفاده می کنند در خطر بیشتری برای ابتلا به آلزایمر قرار دارند. دیگر مطالعات نشان داده اند که بین در معرض آلومینیوم قرار گرفتن و بیماری آلزایمر ارتباط وجود دارد.

از طرف دیگر٬ مطالعات مختلفی کشف کرده اند که بسیاری از افرادی که در معرض سطوح بالای آلومینیوم قرار گرفته بودند٬ در خطر ابتلا به بیماری نیستند. علاوه بر آن آلومینیوم استفاده شده در لوازم آشپز خانه به داخل غذا نفوذ نمی کند و آلومینیوی که بصورت طبیعی در برخی مواد غذایی مانند گوجه فرنگی یافت می شود٬ بصورت کامل جذب بدن نمی شود. در کل دانشمندان درباره ی اینکه آیا در معرض آلومینیوم قرار گرفتن در بیماری آلزایمر نقش دارد٬ نمی توانند نظر دهند.

زینک

زینک یا روی به دو صورت با بیماری آلزایمر آمیخته شده است. برخی گزارش ها نشان می دهد که کمبود زینک باعث مشکل می شود و گزارشات دیگر نشان می دهد که زیادی زینک نیز باعث مشکل است. کمبود زینک که در مغز افراد مبتلا به آلزایمر یافت شده بود٬ بوسیله ی کالبد شکافی نیز نشان داده شد.

از طرف دیگر مطالعه ی اخیر نشان داده است که زینک زیاد نیز می تواند موجب مشکل شود. زینکی که باعث بوجود آمدن آمیلویید بتا از مایع نخاعی می شود- مایعی که باعث شستشوی مغز می شود-  سبب تشکیل انبوهی از پلاک های شبیه پلاک های بیماری آلزایمر می شود. آزمایشات در حال انجام٬ که شرایط را در مغز از نزدیک نشان می دهند٬ این روند را در آزمایشات آزمایشگاهی ادامه می دهند.

سموم قابل انتقال از راه غذا

در چند مورد از جنون (زوال عقل)٬ سموم غذایی مورد سوءظن قرار گرفته اند. ممکن است دو ماده ی پیدا شده در دانه ی سبزیجات کشورهای آفریقا٬ هند و گوام باعث آسیب رساندن به سیستم عصبی بشوند. هر دو ماده باعث افزایش ماده ای به نام اسید گلوتامیک می شود که بر بیماری آلزایمر دلالت دارد.

در کانادا٬ بیماری عصبی شبیه به بیماری آلزایمر در بین مردمی که صدف آلوده به دموییک اسید خورده بودند٬ شیوع پیدا کرد. که این اسید٬ مانند ماده ی موجود در دانه ها٬ اسید گلوتامیک را افزایش می دهد. با اینکه این سموم ممکن است دلیل رایج بیماری نباشند٬ اما می توانند مکانیزمی به وجود آورند که باعث آسیب سلولهای عصبی شود.

ویروس ها

در برخی از بیماری های سیستم عصبی٬ یک ویروس نقش دارد. ویروس سالها قبل از اینکه شرایط موجود در بدن برای فعالیت آن مهیا شود٬ در انتظار فرصت مناسب هستند. سالها٬ محققان در بیماری آلزایمر٬ یک ویروس و یا عامل عفونی دیگر را مشاهده کرده اند.

اگرچه یک بررسی در اواخر سال 1980 اطلاعاتی را فراهم کرد که احتمالات را از بین نبرد٬ این خط از تحقیق تا کنون شواهد محکمی به همراه داشته است. در حال حاضر تحقیق وسیع تری در حال انجام است.