آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟

محققان علت دقیق بیماری آلزایمر را نمی دانند. اما احتمالاً علت آن به ترکیبی از ژن های مختلف و عوامل دیگر مربوط می شود. تحقیق ژنتیکی٬ برای اندازه گیری خطر و میزان پیشرفت بیماری آلزایمر٬ بر روی انتقال موروثی خصوصیات جسمی و روحی (انتقال کیفیت ها و بیماری ها از والدین به فرزندان) تمرکز می کند.

هر فرد سالم 23 جفت کروموزوم یا به معنای دیگر٬ 46 عدد کروموزوم دارد. معمولاً افراد٬ در هر جفت از کروموزمشان٬ یکی را از والدین خود دریافت می کنند. در هر کروموزوم٬ NAD دو ریسمان بلند و به هم تنیده شده را تشکیل می دهد که حامل اطلاعات وراثتی به صورت ژن است.

ژنها واحدهای اساسی وراثت هستند که می توانند تمامی جنبه های ساختاری٬ عملی و ترمیم اندام های زنده را هدایت کنند. هر ژن٬ ترکیبی از دستورالعملهای شیمیایی است که چگونگی ساخت واحدهای پروتیین را به سلول می گوید.

آیا بیماری آلزایمر ارثی است؟

بررسی ژنتیک  باعث بوجود آمدن مدرکی  از ارتباط میان بیماری آلزایمر و ژنها در 4 کروموزوم٬ به شماره های 1٬ 14٬ 19 و 21  شده است.

ژن APOE  در کروموزوم شماره ی 19 به بیماری آلزایمر٬ که افراد در اواخر  عمر به آن مبتلا می شوند و رایج ترین نوع آلزایمر است٬ مرتبط است. بسیاری از مطالعات در سرتاسر جهان APOE4 را به عنوان عامل وراثتی که خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را افزایش می دهد٬ تایید می کنند. یکی از معماها این است که چرا برخی افراد دارای APOE4 به آلزایمر مبتلا نمی شوند و چرا برخی افراد علی رغم نداشتن آن٬ مبتلا به آلزایمر هستند.

بر خطر پیشرفت آلزایمر تاثیر می گذارد اما APOE به زبان دیگر٬ اگر چه داشتن این ژن دالّ بر ابتلا به بیماری نیست

نقش ژنتیک در بیماری آلزایمر خانوادگی چیست؟

بیماری آلزایمر دامن گیر برخی خانواده ها می شود و این بیماری گاهی خود به عنوان یک بیماری خاص از بقیه ی انواع بیماری٬ جدا می شود. طی جستجو درباره ی NAD این خانواده ها٬ محققان به یک عامل غیرعادی در کروموزوم شماره ی 21 رسیده اند که در برخی از این خانواده ها رایج بوده است. و اخیراً آنها نسبت بزرگی از  این خانواده ها را به ژنهای موجود در کرموزوم های 1 تا 14 مرتبط کرده اند.

ژن کروموزوم شماره ی 21 محققان آلزایمر را٬ به خاطر نقشی که در سندرم غروب دارد٬ به اشتباه انداخته است. افراد مبتلا به سندرم غروب یک کروموزوم اضافی از نوع کروموزوم 21 دارند و و با پیر شدن و یا حتی در سن جوانی٬ عوامل غیر عادی در مغزشان پیشرفت می کند.

تعداد کمی از محققان فکر می کنند که جستجو درباره ی ژنهای بیماری آلزایمر به پایان رسیده است. بیشتر محققان درباره ی اینکه ژنهای و شرایط دیگر بسیاری باید وجود داسته باشند تا باعث پیشرفت بیماری شوند. یکی از این شرایط ممکن است تبدیل شدن قند و گلوکز٬ به وسیله ی عصبها٬ به انرژی باشد. اسم این فرایند متابولیسم گلوکز است.