این روش هرگز نباید مورد استفاده دایم قرار گیرد و لازم است تنها در مواردی مانند پارگی كاندوم، خروج آی .یو .دی در زمانی غیر از خونریزی قاعدگی، تماس جنسی بدون استفاده از روش مطمئن پیشگیری از بارداری، استفاده از روش طبیعی یا منقطع با شك به تماس جنسی كه می‌تواند به بارداری منجر گردد، استفاده شود.

زمان شروع و چگونگی استفاده کدام است؟
اگر بیش از 12ساعت از زمان نزدیكی مشكوك (محافظت نشده) نگذشته باشد می‌توانید از یكی از روش‌های زیر استفاده كنید. قرص اچ دی 2عدد در اولین فرصت و دو عدد 12ساعت بعد. قرص ال دی 2 عدد در اولین فرصت و چهار عدد 12ساعت بعد

 

قرص تری فازیك (سه مرحله‌ای)، 2عدد قرص سفید در اولین فرصت و چهار عدد قرص سفید 12ساعت بعد. قرص لوونورژسترول، 2عدد در اولین فرصت و 2عدد 12ساعت بعد

در مورد هر یک از قرص‌های فوق مصرف نوبت اول بهتر است قبل از 12ساعت پس از وقوع نزدیکی بدون پیشگیری باشد.

 

****چند نکته قابل توجه:
برای كم كردن عارضه تهوع و استفراغ بهتر است قرص‌ها با شكم خالی خورده نشود.

در صورت استفراغ تا دو ساعت پس از خوردن قرص‌ها در هر نوبت، خوردن مجدد قرص‌ها ضروری است .
در صورت قاعده نشدن در عرض 1هفته پس از استفاده از روش اورژانس پیشگیری برای بررسی وضعیت و انجام تست حاملگی حتما به پزشک مراجعه نمایید .