جراحی تراما

جراحی تراما شاخه‌ای از تخصص‌های جراحی است که به درمان تهاجمی صدمات فیزیکی، معمولا در شرایط اضطراری، می‌پردازد. جراحان تراما معمولا دورهٔ رزیدنتی را در شاخهٔ جراحی عمومی می‌گذرانند و سپس دورهٔ فلوشیپ تراما را می‌گذرانند.