لیست پزشکان فوق تخصص استان بوشهر

نام پزشک : دکتر

رشته (تخصص )

تلفن

آدرس

دكتر ابراهیم عصفوری

خون وسرطان كودكان

5556399

بوشهر_خ سنگی_روبرو بسیج مركزی

دكتر اعظم امینی

روماتولوژی

5551488

بوشهر_خ امام-مجتمع پزشكان طوس

دكتر خدیجه قاسمی

نفرو لوژی

3535968

بوشهر – خ یادگار امام – ساختمان پزشكان نور

دكتر سید محمد صالح طبیب

نوزادان

 

بوشهر خ. سنگی -مجتمع محمد رسول الله

دكتر سیدمحمد ولیزاده

گوارش

5558080

بوشهر-خ امام خمینی(ره)-مجتمع درمانی محمد رسول الله

دكتر فتح اله دهقانی

گوارش

 

بوشهر- خیابان امام خمینی- ساختمان پزشكان پارس- طبقه سوم

دكتر مهرزاد بحتوئی

ریه

2528150

بوشهر خیابان امام بالاتر از مسجد توحید درمانگاه امام رضا (ع)