بنزیدامین (به انگلیسی: Benzydamine)‏

رده درمانی: داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

اشکال دارویی: دهانشویه


موارد مصرف

بنزیدامین و یکی از مشتقات آن به نام بنزیدامین هیدروکلراید از داروهای ضد التهاب و مسکن موضعی به شمار میروند.این دارو در التهابات دردناک گلو و دهان مورد استفاده قرار می گیرد.