بنزوکائین (به انگلیسی: Benzocaine)‏

رده درمانی: داروهای مسکن

اشکال دارویی: ژل، اسپری و قطره


موارد مصرف

بنزوکائین به عنوان ضددرد و مسکن جهت تسکین دردهای موضعی مانند دندان درد، آفتاب سوختگی خفیف و درد ناحیه هموروئید به کار می‌رود.


مکانیسم اثر

بنزوکائین با تثبیت‌برگشت‌پذیر غشاء سلولهای عصبی و درنتیجه کاهش نفوذپذیری آن‌ها به یون‌سدیم هدایت امواج عصبی را متوقف‌می‌کند لذا مهارکننده هدایت ایمپالسهای اعصاب حسی است.


عوارض جانبی

با مصرف این فراورده‌احتمال بروز کهیر، خارش و تورم موضعی وجود دارد.