ایندوسیانین یا ایندوسیانین سبز به انگلیسی: Indocyanine green

نام‌های تجارتی: Cardiogreen; Foxgreen; Cardio-Green; Fox Green; IC Green

طبقه بندی فارماکولوژیک : ماده کمک تشخیصی (رنگ تری کربوسیانین)

طبقه بندی درمانی : مادهٔ تشخیصی مؤثر در بررسی عملکرد کبد و اندازه گیری برون ده قلب

اشکال دارویی: ویال تزریقی ۲۵ میلی گرم در ویال(۱۰ سی سی)


مکانیسم اثر

ایندوسیانین سبز یا (ICG) یک نوع رنگ سیانین مورد استفاده در تشخیص گذاری‌های پزشکی می‌باشد که برای تشخیص مواردی همچون: برون ده قلبی، عملکرد کبدی، و همینطور نحوهٔ جریان خون در کبد و نیز در آنژیوگرافی چشم کاربرد دارد.

پیک یا حداکثر جذب نوریایندوسیانین سبز در حدود ۸۰۰ نانومتر است.

ایندوسیانین سبز با پروتئینهای پلاسما به سختی متصل می‌شود و در سیستم عروقی محبوس می‌گردد.

نیمه عمری در حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ ثانیه دارد و از جریان خون منحصراً بوسیلهٔ کبد و به سمت صفرا حذف می‌شود.

موارد مصرف

تعیین برون ده قلب

بررسی عملکرد کبد

بررسی جریان خون کبد

آنژیوگرافی چشمی

طریقه مصرف

در تمامی موارد پیش گفته به طرز مشترکی مورد مصرف قرار می‌گیرد. البته از آنجا که ایندوسیانین بیشتر به منظور اهداف تحقیقی و پژوهشی به کار می‌رود، دوز دارو متغیر می‌باشد. اما دوزاژ معمول در گروههای سنی مختلف به شرح ذیل است:

در بالغین : ۵ میلی گرم

در کودکان : ۲/۵ میلی گرم

در شیرخوران : ۱/۲۵ میلی گرم


موارد منع مصرف

سابقهٔ حساسیت به ید

تداخلات دارویی

هپارین باعث کاهش جذب این دارو می‌شود.

عوارض جانبی

در پوست : کهیر، بثورات جلدی، واکنش آنافیلاکتوئید

توجه مهم: با اینکه ترشح ایندوسیانین سبز در شیر مادر ثابت نشده‌است، با این حال مصرف آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت بگیرد.