اتوسوکزوماید یا اتوسوکسیماید به انگلیسی(Ethosuximide)

اسم تجارتی: Zarontin

طبقه بندی فارماکولوژیک: مشتقات سوکسینامید

گروه دارویی: داروهای ضد صرع و تشنج


شکل دارویی

کپسول ۲۵۰میلی گرمی و شربت ۲۵۰ میلی گرم در ۵ سی سی.


موارد مصرف

درمان صرع پتیت مال (پتی مال).

مکانیسم اثر: بلوک کانالهای کلسیم. (مثل سایر داروهای ضد صرع از طریق خوراکی به راحتی جذب شده و توسط آنزیم‌های کبدی متابولیزه می گردد)

مقدار مصرف: در بالغین و کودکان بزرگتر از ۶ سال : ۲۵۰ میلی گرم از راه خوراکی(PO) دو بار در روز. در کودکان ۳ تا ۶ سال: ۲۵۰ میلی گرم، به صورت دوز واحد یا منقسم در دو دوز.


عوارض جانبی

خواب آلودگی، سر درد، تحریک پذیری، هیرسوتیسم، بی خوابی، دیسترس گوارشی، لتارژی