ال گلوتامین 1400 مگا کپس آمینو 900 کپسول

ال گلوتامین مخلوط فوق العاده ای از مقدار دوز بالای 1400 میلی گرم ال گلوتامین 100% مایکرونایزد خالص دارویی در قالب کپسول های مگا کپس . این آمینو اسید نقش بسیار مهمی درمتابولیسم فیزیکی افراد فعال دارد، و حتی تا بالاتر از 60% آمینو اسیدهای آزاد در سلول های عضلات یافت می شود.

ال – گلوتامین ذخیره واقعی نیتروژن ( ازت ) ارگانیک می باشد و با پشتیبانی در حفظ تعادل نیتروژن شرایط مطلوبی برای رشد عضلات مهیا می شود.

شکل مایکرونایزد از قابلیت حلال و جذب بهتری در بافت عضلات نسبت به ال – گلوتامین عادی برخوردار می باشد به همین خاطر بیشتر حفظ شده و بالقوه تطبیق با بدن انسان را بهبود بخشیده که منجر به رشد حجم عضلانی می گردد.