نوترند کراتین مونوهیدرات 300 گرم

کراتین مونوهیدارت ، کراتینی با عملکرد بسیار بالاست ، با کیفیت و 100 % کراتین خالص کراپیور .

پودر آن آماده سازی و حل شدن آسان را فراهم می کند . کراتین مونو هیدارت یکی از موثر ترین مکمل ها می باشد که برای پشتیبانی شد حجم عضلانی ، ساخت حجم عضلانی خالص و تقویت عضلات مناسب می باشد .

برای بهترین تاثیر ما مصرف کراتین مونو هیدارت را در دوره های کراتینی یعنی 4 هفته از مصرف مرتب روزانه و سپس یک استراحت حداقل برای مدت 4 الی 6 هفته توصیه می کنیم .

به منظور تولید کننده انرژی تلقی می شود ، رشد حجم عضلانی و تقویت عضلات .

تسریع در ترمیم . تجدید منبع انرژی .

به منظور تولید کننده انرژی تلقی می شود ، رشد حجم عضلانی و تقویت عضلات . تسریع در ترمیم . تجدید منبع انرژی .

کراتین با کیفیت بالا ، کراپیور

پشتیبانی ساخت حجم خالص عضلانی

تجدید منابع انرژی پس از بار گیری

مقدار مصرف توصیه شده :

روزهای تمرین :

مقدار مصرف برای عملکرد و رشد حجم عضلانی 5 گرم ( 2 قاشق چایخوری سر صاف ) پس از تمرین می باشد .

در روزهای عادی :

5 گرم را با صبحانه مصرف نمایید . مقدار مصرف مرتب برای 4 هفته و سپس یک استراحت برای 4 الی 6 هفته به خودتان بدهید .

همیشه آن را با کربو هیدرات ترکیب نمایید . ( با افزایش دهنده وزن ، برای بهترین تاثیر ) .