کراتین 1000

نام محصول:
كراتين 1000

كار آيي:

افزایش سریع حجم عضلانی
افزایش دهنده قدرت و استقامت
افزایش دهنده وزن
افزایش عملکرد عضلات
افزایش میزان انرژی
مناسب ورزشکاران با کارآیی بسیار بالا


طرز مصرف:
1الی3 قرص در روز طي تمرين يا روزهای مسابقه مصرف کنید. امكان افزايش وزن وجود دارد .

تعريف عمومي:
الیمپ كراتين 1000 محصولي است در قالب قرص و حاوي كراتين. مولكول كراتين حامل اصلي انرژي در سلول های عضلاني است. تأمين كراتين بدن، محتواي فسفوكراتين را افزایش داده و امكان سنتز مجدد سريع  ATP  منبع مستقيم انرژي را مي­دهد كه به افزايش شدت و كارآئي عملكرد عضلاني منجر مي­شود. عملكرد محصول با وجود سوربيتول و تبديل آن به فروكتوز و گلوكز موجب تقويت حمل كراتين به درون عضله با كمك به عملكرد انسولين مي­شود. در عين حال، اين عملكرد فاقد عوارض جانبي مونوساكاريدهاست. غلظت زياد كراتين در عضلات باعث سنتز پروتئين با اثرات ضد كاتابوليک و آنابوليك است كه منجر به رشد سريع توده عضلاني و تناسب عضله مي شود. كراتين الیمپ 1000 براي ورزشكاراني با عملکرد بالا سرعت – قدرت (وزنه برداري، پرش، پرتاب و غیره ) و يا عملکرد استقامت- قدرت  (بدنسازي، دوندگي مسافت زياد،  مسابقات مسافت متوسط، ورزش های رزمی و غیره ) يا عملکرد استقامت (مسابقه مسافت زیاد ، ماراتون، بازی های گروهي، مسابقه نمايشي و غیره ) انجام مي­دهند، مناسب است.

هشدار محصول:
براي كودك و نوجوان مناسب نيست. از دسترس بچه دور نگهداريد.