بیوژنیکس ام تری کراتین

نام محصول:


M3 کراتینمعرفی محصول:

عضلات سخت، پرآب و متورماز آنجاكه كراتين به معناي حقيقي يكي از مؤثرترين عضله سازها و نيروزاهاست، شيوع انواع آن در ميان مكمل ها و برندها يك وجه اشتراك است، اما متأسفانه اغلب آنها در نفوذ به عضلات ضعيف عمل مي كنند. برخي مواقع روند دريافت انواع كراتين توسط بدن به وسيله بافت هاي عضلاني مديريت مي شود و بهبود نفوذپذيري كراتين تنها نيمي از نبرد است.

اين را بايد به خاطر سپرد كه تنها پيش ساز ماده كراتين، فسفوكراتين است كه يك عضله ساز فعال و نيروزاست. بنابراين افزايش سطح كراتين در سلول هاي عضلاني اگرچه مهم است، اما براي توسعه ظرفيت عملكرد عضلات و افزايش عضلات جديد چندان مهم نيست و افزايش مصرف كراتين به تنهايي مي تواند ميزان فسفو كراتين را در بدن افزايش دهد.

امروزه علم تحقيق بر روي انواع شكل هاي كراتين وجود دارد كه موجب توليد مكمل هايي مي شود كه نه تنها كراتين را بهتر به بافت عضلاني توزيع مي كنند، بلكه در تحريك ساخت فسفوكراتين مؤثرتر هستند.

نتيجه بسيار اثربخش در اين تحقيقات انواع مولكول تري كراتين مالات بود يعني پيوند مولكولي كراتين و مالات.

كراتين مالات خيلي بيشتر از كراتين مونو هيدرات در آب حل مي شود و قابليت حل شوندگي بيشتر اين نوع كراتين، براي روند جذب شدن اهميت زيادي دارد. زيرا بدن فقط كراتين حل شده از دستگاه گوارش را مي تواند دريافت نمايد.

مولكول مالات متعلق به همان گروه هاي شيميايي هيدروكسي مالات مي باشند كه توانايي تحريك انسولين را دارند و همانطور كه مي دانيد انسولين مسئول انتقال كراتين به عضلات در زمان استراحت و سوخت و ساز است.

در همين زمان مالات كه يكي از نتايج سوخت وساز گلوكز است براي تسهيل در بازيابي توسط سلول هاي عضلاني، در مواقع استرس و تمرين شديد وارد عمل مي شود. از سوخت 1 مول از گلوكز، بدن مي تواند 38 مولكول آدنوزين تري فسفات (ATP) را افزايش دهد و با همان تعداد مولكول فعال و سازنده فسفوكراتين مي تواند كراتين بسازد. از اين 38 مولكول به وجود آمده، 36 تايشان نتيجه فعاليت مولكول هاي مالات مي باشد.

زمانيكه پيوند پيرووات را مصرف مي كنيد مي توانيد طي اين روند 30مولكول ATP به دست آوريد و زماني كه پيوند سيترات را مصرف مي كنيد مي توانيد 24 مولكول ATP به دست آوريد.در اينجا اعداد نشان دهنده برتري كراتين مالات بر ديگر انواع كراتين مي باشند. اگرچه انواع كراتين پيرووات و سيترات هم با ارزش هستند.

با در نظر گرفتن اين حقايق بايد مالات را به عنوان شكلي از كراتين دانست كه قابل جذب ترين و تحريك كننده ترين عامل ساخت فسفوكراتين نيروزا و عضله ساز مي باشد كه براي تكميل كراتين در زمان استراحت، سوخت و ساز و در زمان تمرينات ورزشي بسيار مناسب است.

هر كپسول M3 Creatine حاوي 1050 ميليگرم از با كيفيت ترين نوع كراتين مالات مي باشد.کارایی:

1- افزایش قدرت و توده خالص عضلانی

2- قابلیت جذب و حل شدن بسیار خوب

3- افزایش وزن بدن

4- بازسازی سریع ذخایر فسفو کراتینميزان مصرف:

روزانه 4 كپسول مصرف شود.

نحوه مصرف:

4 كپسول را به 2 وعده 2 كپسولي تقسيم كرده و 1 وعده را صبح ناشتا و 1 وعده را بعد از تمرين مصرف كنيد. در غير اين صورت مي توان با مشورت متخصص تغذيه مصرف نمود.

توصيه ها:


1-     اين مكمل به عنوان مكمل غذايي براي بزرگسالان توصيه شده است.

2-     بيشتر از مقدار توصيه شده مصرف نشود.

3-  مكمل هاي غذايي نبايد به عنوان جايگزين رژيم متعادل و متنوع روزانه مصرف شوند. در صورت استفاده ممكن است باعث افزايش وزن شوند.

4-     براي كودكان مناسب نيست، دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

5-  در زمان مصرف اين محصول، رژيم غذايي متعادل و متنوع و زندگي سالم توصيه مي شود. (بدون دخانيات و الكل)

6-  M3 Creatine براي افرادي كه فعاليت بدني دارند و ورزشكاران سطح پيشرفته طراحي شده و ابزاري جهت تسهيل در كسب قدرت و افزايش توده عضلاني و افزايش توان تمريني مي باشد.