نوترند گوتار چربی سوز

گوتار


بسته بندی :


25 میلی لیتركار آيي:- برانگیختن موثر برای عملکرد روحی و بدنی

- تنظیم و تاخیر در خستگی زودرس به وجود آمده از هر نوع کار سنگین یا ورزش

- افزایش تمرکز و حفظ تمرکز - پشتیبان کاهش وزن

کاربرد:


- مناسب برای مصرف مستقیم و یا می تواند در نوشیدنی ورزشی مخلوط شود .

- مونو دوز را بلافاصله پس از باز کردن مصرف نمایید .

- پیش از مصرف تکان دهید !  امکان به وجود آمدن رسوب می باشد که نشانه ای از کیفیت بد محصول نیست .مقدار مصرف توصیه شده :


- 30 دقیقه پیش از عملکرد فیزیکی

- در حین مسابقه هنگام احساس خستگی محتویان مونودوز را بنوشید .

- از مقدار مصرف توصیه شده تجاوز نکنید .هشدار محصول :


مکمل رژیمی . برای کودکان زیر 15 سال مناسب نمی باشد . برای زنان باردار و تحت مراقبت مناسب نمی باشد .

از دسترس کودکان دور نگه دارید . در فضای خشک و دمای زیر 25 درجه و دور از اشعه آفتاب نگه داری شود .

از انجماد جلوگیری نمایید .