الیمپ پیور وی ایزولیت 95 پروتئین 2200 گرم

نام محصول:
پیور وی ایزولیتد 95
2200 گرمكار آيي:
1-    تقویت کننده سیستم های قلبی،عروقی،عصبی و دفاعی بدن
2-    تقویت کننده فرآیند سوخت و ساز در حین تمرین ورزشی
3-    با ارزش ترین منبع رژیم پروتئینی برای ورزشکاران با کار آیی بالا   
4-    افزايش قدرت و جلوگيري از ضعف بدن
5-    كمك به بازسازي ماهيچه هاطرز مصرف:
1 تا 3 وعده همراه با غذای روزانه ، در زمان بیداری ، پس از تمرین و پیش از خواب مصرف نمایید.
1 وعده یعنی 3 پیمانه را به 100 میلی لیتر آب اضافه نمایید.

تعريف عمومي :
پیور وی ایزولیت 95، پروتئین آب پنیر مجزا (  با بهترین کیفیت ، و بدون لاکتوز ، پروتئین  جدا شده آب پنیر خالص (WPI)  بوده که باعث تقویت  فر آیند متابولیک طبیعی در حین تمرینات بدنی سنگین شده و دریافت پروتئین را افزایش می دهد .  پروتئین تجزیه شده پنیر دارای بالاترین ارزش غذایی و فعالیت های آنابولیکی در مجموعه رژیم های پروتئینی محسوب می شوند . به علت فرآیند تبادل یون ها ، با حفظ طبیعت تغییرنیافته ،تمامی ساختار و فعالیت عملکرد پروتئین وی، بتا- لکتوگلوبولین، آلفا- لکتوآلبومین ، ایمونوگلوبولین ، پلاسما آلبومین ، لاکتوفرین، لاکتو ترنسفرین، سرولوپلاسمین، فوسفولیکو پروتئین، پروتئاززو پپتونزحفظ  می شود .
با توجه به ارزش غذایی زیاد و فعالیت آنابولیکی پروتئین های تجزیه شده وی( پنیر) به عنوان با ارزش ترین منبع رژیم پروتئینی برای ورزشکاران با کار آیی بالا و افراد فعال به شمار می رود.


هشدار محصول :
مناسب افراد نیازمند افزایش پروتئین ، برای رسیدن به حجم زیاد و فوری عضلات و تقویت قدرت ، اساساً برای ورزشکاران حرفه ای و تفریحی.