نوترابولیکس هایپر وی پروتئین 2270 گرم

نام محصول:

هايپر وي 2267 گرمكار آيي:

- فرمول پيچيده ي پروتئين شاخه اي
- فرمولي با كربوهيدرات بسيار پايين
- پشتیبان تاثيرات آنابوليك و آنتي بوليك
- طراحی مناسب براي پشتيباني از ساخت و ساز و تركيب و تفكيك پروتئين در عضلات
-  دارای طعم عالی
-ترکیبات حاوی امينو اسيد هاي برترطرز مصرف:

به عنوان يك مكمل غذايي 2 پيمانه از اين محصول را با توجه به نوع سليقه تان با 360 الي 480 ميلي ليتر آب يا شير كم چرب مخلوط نماييد.براي گرفتن نتيجه يك الي سه وعده در روز مصرف نمایید.
پروتئينه پيشرفته : هنگامي كه شما ساعتها بدون پروتئين كافي فعاليت كنيد.ميزان آمينو اسيد در بدن شما بي نهايت كاسته مي شود. مقادير خالص وي ايزولات را شامل مي شود كه به شما كمك مي كند كه به سايز و قدرت بدني دلخواه خود برسيد.

تعريف عمومي :  

هايپروي نه تنها يك پروتئين وي چند مرحله اي را در خود جاي داده بلكه مقاديري از مواد قتدي و كربو هيدرات را دارا مي باشد. همچنين هايپروي مواد مغذي را براي ساخت ماهيچه هاي شما فراهم مي سازد. براي حصول نتيجه اي بهتر در ماهيچه ها، شما نياز به هضم بخار مداوم پروتئين با كيفيت بالا را داريد. در هر پوند از وزن بدن يك گرم پروتئين حاوي مواد مغذي ورزشي در هر روز توصيه مي شود. اين محصول به دليل داشتن درصد بالاي پروتئين مقرون به صرفه بوده و شما را به نتيجه دلخواه تان مي رساند. هايپروي بر طبق نياز شما يك منبع پروتئين عالي محسوب مي شود. محققان يك تركيبي ازپپتيدز وي هيدروليز ، ايزولات وي ميكروفيلتر و پروتئين وي تغليظ شده را مهندسي كرده اند. بيشترين پروتئين وي قابل استفاده در بدن ، هيدروليز وي پپتيدز است كه بوسيله هضم آنزيم مشخصي منجر به جذب سريع تر و بهتر در بدن مي شود و باعث ترميم و رشد سريع تر در ماهيچه ها مي شود.