چلا مگ ب 6 فورت ویتامین

این ماده امنیت و موثر بودن را تضمین می کند .

ویتامین ب 6 همراه با منیزیوم همکاری موثری را در برابر تمرکز پایین در حین افزایش استرس آغاز می کند.

منیزیوم همچنین یکی از مهمترین عناصر در تولید انرژی بوده که بدون آن برای مثال کراتین بی اثر خواهد بود .

1 الی 2 کپسول را روزانه پس از صرف غذا یا تقریبی 1 ساعت پیش از خواب مصرف نمایید یادر غیر اینصورت پس از مشاوره با پزشکتان .

از مقدار مصرف توصیه شده تجاوز ننمایید .

از دسترس کودکان دور نگه دارید.