بیوژنیکس کرب بی ایکس 3000 گرم

نام محصول:


کرب BXمعرفی محصول:


كربوهيدرات ها با شاخص قندي مختلف پايه تركيبات تغذيه اي هستند كه در ورزش استفاده مي شوند كه اين نوع كربوهيدرات تركيبي، انرژي را در حين تمرينات ورزشي تأمين مي كند و ذخاير گليكوژن را در حين مرحله بازسازي(ريكاوري) پر مي كند.

تنوع در شاخص قندي بر اين دلالت دارد كه هم سطح گلوكز سريع خون را آماده مي كند و هم تعادل ميزان قند خون را در طولاني مدت حفظ مي كند كه اين موضوع، هم انرژي راتقويت مي كند و هم براي تمرينات چند مرحله اي تأمين مي كند. (منظور 2 يا 3 جلسه تمرين در روز است).

به منظور دستيابي به شاخص قندي مختلف، اغلب مالتودكسترين و گلوكز با هم تركيب مي شوند. با اين حال بيوژنيكس، توسط توسعه، آماده سازي و ثبت Carb Bx يك گام مهم به جلو برداشته است كه راه حل دست يابي به يك موفقيت جديد است.

در فرمول بندي كربوهيدرات موجود در Carb Bx به طور خلاصه پنتوز (دي ريبوز)، لاكتون ها(گلوكورونولاكتون)، مالتودكسترين (پليمرهاي گلوكز با وزن مولكولي كوچك و متوسط) و نوتريوز (پليمرهاي ماكرومولكولي) وجود دارد كه غني از تائورين اضافي مي باشد.

اين تركيب، قادر است ذرات ذكر شده را در خون بصورت اشباع و پايدار حفظ كند كه اين ذرات منابع اوليه انرژي در بدن هستند. اولين كار آن، تأثير فوري انرژي زايي بدون افزايش سطح قند خون است كه با دي ريبوز، گلوكورونولاكتون و تائورين شروع مي شود.

ريبوز به آساني به سلول هاي عضلات اسكلتي نفوذ مي كند و قند مورد نياز عضله قلب از ذخاير گليكوژن كبد بدست مي آيد. در همان زمان مولكول هاي كوآنزيم A و آدنوزين را فراهم مي كند كه براي ساخت Heme (يكي از اجزاء هموگلوبين) و تبديل انرژي شيميايي به انرژي سوخت و ساز قندي لازم هستند.

گلوكورونولاكتون پيش ساز ريبوز است كه نتيجه اش افزايش پايداري در عملكرد ريبوز است. گرفتن و حذف كردن محصولات مضر ناشي از نابودي گلبول هاي قرمز (در جريان تمرين هاي پرشدت اتفاق مي افتد) كه در جريان خون انباشته شده اند و حذف مواد سمي حاصله از سوخت و ساز اكسيژن از اقدامات مهم گلوكورونولاكتون است.

اين ماده ظرفيت اكسيژن را افزايش مي دهد به اين طريق كه  NADPH را كه يك آنزيم كاهنده است براي كاهش گلوتاتيون و كوآنزيم A آماده مي كند تا ساخت Heme آغاز شود. و اين افزايش پايداري در عملكرد، شامل تمام اسيدهاي كربوكسيليك به عنوان نتيجه هيدروليز آنزيمي براي توليد انرژي در ميتوكندري استفاده مي شوند.

تائورين مانع از تخريب گلبول هاي قرمز مي شود و ورود گلوكز به سلول هاي عضلاني را تسهيل مي كند.

همچنين تائورين كلسيم هاي يون را تثبيت مي كند كه نتيجه اين تحقيق اثبات شده كه ظرفيت هوازي را افزايش مي دهد.

منبع مستقيم انرژي براي عضلات فعال، گلوكز را به سرعت جذب مي كند و نوتريوز و مالتودكسترين انرژي را براي تمرينات طولاني تر پايدار نگه مي دارد.

آنها (منظور نوتريوز و مالكتودكسترين) مانند گلوكز آنقدر تند و سريع عمل نمي كنند اما براي يك دوره زماني طولاني مي توانند شاخص قندي متعادل را حفظ كنند.

تمرين كردن در امنيت كامل انرژي (منظور ثبات انرژي است) براي عضلات فعال، در فواصل بين مسابقات چند مرحله اي (منظور مقدماتي، نيمه نهايي و فينال است) از فوايد مصرف Carb Bx براي مصرف كنندگان است.

Carb Bx براي افراد فعال و ورزشكاران طراحي شده كه هم به عنوان ابزار موقت و هم يك ابزار دائم، توانايي هاي تمرين را افزايش مي دهد. كه هم از طريق افزايش انرژي سريع در دسترس و هم از طريق جبران بيش از حد گليكوژن پس از مصرف Carb Bx .کارایی:


1- افزایش سریع وزن بدن

2- افزایش انرژی در تمرین

3- انتقال دهنده کراتین مونوهیدرات به سلول

4- دارای کربوهیدراتهای زود جذب و دیر جذبميزان مصرف:


روزانه 2 وعده مصرف شود.

نحوه مصرف:


يك وعده را قبل از تمرين و وعده ديگر را بعد از تمرين مصرف نمائيد.

* ميزان هر وعده برابر است با 3/5 پيمانه كه از نظر وزني 50 گرم در هر وعده مي باشد.

توصيه ها:


1-      دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

2-      براي افراد مبتلا به ديابت مناسب نيست.