اگر كودك شما هنوز هم در مرحله يادگيري راه رفتن است، اسباب بازيهاي كشيدني و هُل دادني مي توانند يك گزينه ايده آل براي او باشند، زيرا هم مهارتهايي را كه او در حال تمرين بر روي آنها است (مانند بلند شدن از زمين و نهايتا قرار گرفتن در حالت ايستاده) پرورش مي دهند و هم در انجام كارهايي كه او هنوز چندان در آنها مهارت پيدا نكرده است (مثل حركت عمودي) به او كمك مي كنند. ماشين يا اتوبوسهايي كه به قدري بزرگ باشند كه او بتواند در حالت كاملا ايستاده آنها را بكشد، براي او بسيار عالي هستند. بهتر است به دنبال ماشين يا اتوبوسي بگرديد كه هم يك دسته محكم و كلفت براي كشيدن داشته باشد و هم يك صندلي كوچك براي نشستن كودك در داخل آن تعبيه شده باشد. يك چرخ دستي سنتي چوبي با يك دسته نيز مي تواند براي كودكي در اين سنين مناسب باشد؛ همچنين چرخ دستي هاي پلاستيكي سوپرماركتها را نيز مي توانيد به عنوان يك جايگزين در نظر بگيريد. هنگامي كه او بتواند تعادل خودش را كاملا حفظ كند و روي پاي خودش راه برود، يك وسيله ساده هُل دادني به او بدهيد تا در هنگام راه رفتن، آن را به دنبال خودش بِكِشَد.