درون‌بین یا آندوسکوپ (به انگلیسی: endoscope)‏

درون‌بین یا آندوسکوپ (به انگلیسی: endoscope)‏ ابزاری برای معاینه داخل مجراها و حفره‌های بدن است .
این ابزار لوله ای شکل بوده در سرش دارای منبع نور، آینه و اغلب دوربین و ابزار بافت‌برداری می‌باشد . به صورت متداول آندوسکوپ به وسیله ای گفته میشود که از داخل مری وارد معده میشود و برای درون بینی قسمتهای فوقانی دستگاه گوارش به کار می رود، برای دیدن رکتوم و روده بزرگ از کولون سکوپ و برای دیدن برونشها از برونکوسکوپ استفاده می کنیم.

انواع تصاویر درون‌بینانه:

درون‌بین یا آندوسکوپ (به انگلیسی: endoscope)‏درون‌بین یا آندوسکوپ (به انگلیسی: endoscope)‏درون‌بین یا آندوسکوپ (به انگلیسی: endoscope)‏