سرنگ

سرنگ در پزشکی وسیله‌ای است که برای تزریق دارو به بدن به کار می‌رود. سرنگ عموما وسیله‌ای استوانه‌ای شکل و مدرج می‌باشد که در انتهای آن پیستونی قرار دارد که با فشار دست دارو را به جلو هدایت واز طریق سرسوزن تیز وارد بافت بدن می‌کند.


انواع سرنگ‌ها

امروزه اغلب سرنگ‌ها یک بار مصرف بوده و جنس آنها پلاستیکی است. در گذشته سرنگ‌های شیشه ای نیز وجود داشت که با حرارت و جوشاندن در آب سترون می‌شد. سرنگ‌های فلزی اکنون نیز برای کارهایی مانند شست و شوی گوش استفاده می‌شوند. ولی به دلیل توجه به خطر بیماریهایی که از طریق سرنگ آلوده منتقل می شوند مانند ایدز و هپاتیت اغلب از سرنگ یک بار مصرف استفاده می‌شود و در امحاء سرسوزن پس از انجام تزریق دقت بیشتری می‌شود .

امروزه اغلب تقسیم بندی سرنگ‌ها بر اساس حجم آنها است مانند سرنگ انسولین، دو سی سی، پنج سی سی و ده سی سی.

معمولاً سر سرنگها یک اندازه و استاندارد ساخته شده و بنابراین هر نوع سوزنی به آن وصل می‌شود پیستون داخل سرنگ براحتی داخل بدنه حرکت می کند.